Architectuur studeren in Amsterdam

Academie voor Bouwkunst

Wie kiest voor een studie aan de Academie voor Bouwkunst (de Academie), kiest voor een veelzijdige opleiding in een kleinschalige omgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding door topdocenten en een stimulerende omgeving zorgen ervoor dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot ontwerpers op het hoogste niveau. Door de vele speciale projecten wordt tijdens de studie een sterke relatie tussen theorie en praktijk gegarandeerd.

De Academie van Bouwkunst is een opleiding voor ontwerpers door ontwerpers. De verbinding met het kunstonderwijs van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) onderstreept het bijzondere belang dat de Academie hecht aan het artistieke aspect van de beroepsuitoefening. 

De Academie van Bouwkunst biedt een kleinschalige, hoogwaardige leeromgeving waarin studenten in kleine groepen onderwijs krijgen. Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines die gelijktijdig en deels gecombineerd worden aangeboden. 

De stad Amsterdam, locatie van de Academie, wordt als maatschappelijk bouwwerk, als historisch kunstwerk en als blijvende ontwerpopgave actief ingezet in het onderwijs.

Voor studenten zijn er verschillende beurzen beschikbaar.
Waar staat de Academie van Bouwkunst voor?


Studeren in een internationale context

De stad Amsterdam vormt voor de studenten en docenten van de Academie van Bouwkunst een permanent laboratorium voor hun ontwerpopgaven. De Academie heeft nauwe contacten met de beroepsgemeenschap in de regio, met publieke diensten, opdrachtgevers en ontwikkelaars. Onze opleidingen nemen ook internationaal een prominente plaats in. De Academie heeft sterke banden met verwante opleidingen in het buitenland. Studenten uit alle windstreken studeren aan de Academie, internationale gastdocenten en sprekers zijn regelmatig over de vloer en studenten nemen vaak deel aan internationale excursies en projecten.

Studeren en werken tegelijkertijd 
Het concurrent onderwijs aan de Academie, de combinatie van studie en werkervaring, maakt dat de studenten en docenten midden in de praktijk van ontwerp en onderzoek staan. Hierdoor maak je al tijdens je studie actief deel uit van een breed netwerk van vakgenoten. Wie een diploma aan de Academie van Bouwkunst behaalt blijft vaak bij de Academie betrokken. De student wordt vaak werkgever, en vanuit die positie weer docent of mentor voor een nieuwe generatie studenten. 

Interdisciplinair 
De Academie van Bouwkunst in Amsterdam is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat de masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur interdisciplinair aanbiedt. Deze combinatie plaatst de Academie van Bouwkunst in binnen- en buitenland in een bijzondere positie.

Voor ontwerpers door ontwerpers
De combinatie van studie en werkervaring, maakt dat de studenten en docenten midden in de praktijk van ontwerp en onderzoek staan. Al tijdens je studie maak je actief deel uit van een breed netwerk van vakgenoten. Wie een diploma aan de Academie van Bouwkunst behaalt blijft vaak bij de Academie betrokken. De student wordt vaak werkgever, en vanuit die positie weer docent of mentor voor een nieuwe generatie studenten.

Inspirerende omgeving en actueel debat 
De Academie van Bouwkunst is gehuisvest aan het Waterlooplein in Amsterdam in een door Claus en Kaan Architecten verbouwd zeventiende-eeuws gebouwencomplex. De Academie heeft een eigen plaats in het culturele leven van Amsterdam en positioneert zich in het vakdebat. In samenwerking met externe partijen worden lezingen, workshops, manifestaties en tentoonstellingen georganiseerd. Het hele jaar door vinden de voor studenten vrij toegankelijke lezingenreeksen 1·Lectures plaats rond een thematisch, actueel onderwerp. 

Architectentitel
Na het behalen van de mastertitel (Master of Science) heb je recht op zelfstandige beroepsuitoefening en rechtstreeks toegang tot het register van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. 

Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs 
Maatschappelijke, praktische en technische ontwikkelingen stellen steeds nieuwe eisen aan een ontwerper. Daarom integreert de Academie praktijkgericht onderzoek in het onderwijs. De lectoren organiseren binnen hun onderzoek masterclasses, projecten, excursies, tentoonstellingen en lezingen.  

Onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Binnen het opleidingenaanbod aan de AHK is ruimte voor inter- en multidisciplinaire samenwerking, alsook voor internationale uitwisselingen. De AHK biedt studenten een brede oriëntatie op kunst en cultuur, en hecht om die reden veel waarde aan het feit dat studenten kennis kunnen nemen van ontwikkelingen binnen de andere kunstdisciplines.Mogelijkheden voor studiebeurzen

voor Nederlandse studenten

Academie voor Bouwkunst

Een korte periode studeren of stage lopen in het buitenland is tegenwoordig niet meer weg te denken uit je studietijd. Een buitenlands verblijf verrijkt niet alleen je opleiding, maar het is ook een uitdaging om een periode in een totaal andere omgeving te studeren. Een studie in het buitenland helpt je om je doelen scherper te formuleren; daarnaast wordt een buitenlandse studie vaak gewaardeerd op je curriculum vitae. 

Voor het studenten van de Academie die hun studie of stage in het buitenland willen invullen zijn er beperkte mogelijkheden voor beurzen. Klik hier voor meer informatie.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Heb je door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen? In sommige gevallen kun je als student aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten financiële ondersteuning krijgen via het Profileringsfonds.


voor studenten buiten de EU

Holland Scholarship – bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun bachelor of master in Nederland willen doen.

Meer informatie in het Engels vind je op MyAHK.nl: klik hier.


Financiële ondersteuning voor interfacultaire projecten

Wil je graag studenten van andere academies betrekken bij je afstudeerproject? Of heb je altijd al eens willen samenwerken met studenten van andere academies? Dan kan de AHK je project financieel ondersteunen uit het budget voor interfacultaire projecten. Dit budget is in het leven geroepen om studenten de kans te geven over de grenzen van de eigen academie heen te kijken.

Samenwerking tussen studenten van verschillende academies levert veelal bijzondere projecten en een waardevolle ervaring op. Studenten die graag eigenhandig een project op willen zetten in samenwerking met studenten van een andere academie kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 1.000 incl. btw. Om in aanmerking te komen, kun je een aanvraag indienen via interfacultair@ahk.nl.

Meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen vind je op het intranet van de AHK MyAHK.nl, je moet inloggen met studenten-account.

.Studiefinanciering

DUO Studiefinanciering kun je alleen aanvragen aanvragen als je minimaal 18 jaar oud bent, een voltijd opleiding volgt. Omdat de opleidingen aan de Academie voor Bouwkunst zijn allemaal deeltijdopleidingen zijn en gecombineerd worden met een relevante baan kom je helaas niet in aanmerking voor DUO Studiefinanciering. Voor meer informatie en vragen hierover kun je terecht bij Duo.

Levenlanglerenkrediet

Als je jonger bent dan 56 jaar kunt je misschien wel aanspraak maken op het Levenlanglerenkrediet.

Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Je doet een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs).
 • U bent jonger dan 56 jaar.
 • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

Meer info: klik hier.Beroepservaring

Studenten van de Academie van Bouwkunst verwerven naast hun opleiding aan de Academie beroepservaring en krijgen daarvoor de helft van de credits. Op de website van de Academie vind een aantal antwoorden op regelmatig gestelde vragen.

Heb je een vraag over werken en staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar Nico van Bockhooven. Mail: nico.vanbockhooven@ahk.nl.

Studentendecaan van de Academie

De studentendecaan van de Academie informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn.

Als je problemen ervaart tijdens je studie, zoekt de studentendecaan samen met jou naar mogelijke oplossingen, zodat je je studie zo goed mogelijk kunt (blijven) volgen of juist tijdig kan besluiten de studie te onderbreken of te staken. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.
​​​​​​​
Als student kun je bij de decanen terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

 • problemen met je studie (waaronder dreigende studievertraging)
 • bijzondere omstandigheden zoals ziekte, psychische problemen of een andere beperking en eventuele aanpassingen van het onderwijsprogramma of de toetsing
 • in- en uitschrijving, stoppen of onderbreken van je studie
 • regelingen rond propedeuse en bindend studie-advies (BSA)
 • financiering van je studie
 • informatie over ziektekostenverzekeringen
 • klachten- en beroepsprocedures
 • wet- en regelgeving

Studentendecaan van de Academie is Mildred van der Zwan. Mail: mildred.vanderzwan@ahk.nl.MakerSpace AHK

Vanaf september 2019 kunnen studenten van de Academie van Bouwkunst terecht in de nieuwe werkplaats van de AHK op het Marineterrein. Hier kan onder andere gewerkt worden met VR, laser cutter, CNC frees en 3D printers. Na het volgen van een klassikale verplichte instructie, heb je tijdens de openingstijden toegang met je studentenpas. Bo Jansen, Martijn Troost en of Peter Schuitemaker zijn maandag t/m donderdag (van 10:00 tot 20:00) vrijdag en zaterdag (van 9:00 tot 17:00) aanwezig om je te helpen in de werkplaats. Indien de instructeurs niet aanwezig zijn, kun je geen gebruik maken van de machines, maar kun je er wel zelfstandig werken. 

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8:00 – 00:00, zaterdag: 8:00 – 18:00
instructeurs zijn aanwezig: maandag t/m donderdag: 10:00 tot 20:00, vrijdag en zaterdag: 9:00 tot 17:00

Adres
Marineterrein, Kattenburgerstraat 5, building 027 N, 1018 JA Amsterdam

Meer informatie en opgeven: klik hier, of in de wandelgangen.Internationalisering

Uitgaande uitwisselingsstudenten

De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt studenten van over de hele wereld een Nederlands studieprogramma (in het Engels) met een werelds perspectief. We zijn ervan overtuigd dat Nederlands ontwerp de internationale professionele gemeenschap veel te bieden heeft.

Elke opleiding die studenten voorbereidt op een duurzame carrière moet hen mogelijkheden bieden om uit eerste hand ervaring op te doen met en binnen een diversiteit aan culturen en omstandigheden. Dit zal studenten helpen bij het ontwikkelen van hun eigen vocabulaire en bij het bepalen van hun positie binnen het gebied.

Ons doel is niet alleen om studenten internationaal bekwaam, maar ook internationaal vloeiend te maken in hun toekomstige praktijk als architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect. Onze focus ligt op internationaal classroom, inhoud van het curriculum, strategische partners en mobiliteit van studenten en medewerkers.

Meer informatie over de international focus van de Academie: klik hier.Brexit

Ingeschreven voor 31 december 2020 in de BRP. 

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland . Dit geldt ook als u na 31 december 2020 een nieuwe studie begint.

Woonachtig en studerend vanaf 2021 in Nederland

Voor Britse burgers gelden dezelfde regels als voor niet-EU/EER-burger. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering. Lees hier meer over de gevolgen voor uw collegegeld en studiefinanciering.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over de Brexit en hoger onderwijs.Visum

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) kan studenten die zijn toegelaten tot een voorbereidingsprogramma, bachelor- of masteropleiding ondersteunen bij hun visum- en verblijfsvergunning-aanvragen. 

De AHK Centrale Studentenadministratie kan optreden als tussenpersoon tussen de aanvrager en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie vind je op de visa-procedures webpagina van AHK